Saavutettavuusseloste

Tukes pyrkii takaamaan Tunnentuotteeni.fi-palvelun saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Tunnentuotteeni.fi-palvelua.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Seuraava sisältö ei ole saavutettavaa Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevan lain 306/2019 mukaan.

Verkkosivustossa havaittiin seuraavia puutteita (sulkeissa vaatimus, jota ei noudateta):

Käyttäjävalikko-painikkeelta puuttuu tekstivastine (1.1.1, 4.1.2)

Sivujen ohjelmallisen rakenteen kuvaamisessa on puutteita (1.3.1)

Painikkeiden värikontrasteissa on useita puutteita (1.4.3, 1.4.11)

Palvelussa on osioita, joissa käytetään sekaisin erilaisia kieliä, joilla ei myöskään ole riittävää kielimääritystä (3.1.2)

Osa toiminnoista ei ole lainkaan käytettävissä näppäimistöllä (2.1.1), mm. päänavigaatio ja muutamat lomake-elementit

Näppäimistökohdistin ei ole näkyvissä useissa kohteissa (2.4.7)

Osa sisältöalueen linkeistä ei erotu visuaalisesti ympäröivästä sisällöstä (1.4.1, 3.2.4)

Osaa painikkeista ei ole merkitty ohjelmallisesti painikkeiksi (1.3.1)

Osa visuaalisista elementeistä ei skaalaudu siististi, kun vain tekstiä suurennetaan 200% normaalia isommaksi (1.4.4)

Osa visuaalisista elementeistä ei skaalaudu siististi pienelle näytölle, mm.  markkinointimateriaali ja käyttäjätiedot jäävät osittain piiloon (1.4.10)

Lomakekenttiä ei ole ryhmitelty ohjelmallisesti (1.3.1)

Henkilötietoja keräävien lomakekenttien tarkkaa tarkoitusta ei ole määritelty (1.3.5)

Palvelusta puuttuu ohjeita ja lisäksi ohjeiden sijainnissa on puutteita (1.3.1, 3.3.2)

Ohjeissa viitataan sisällön visuaalisiin ominaisuuksiin ja sijaintiin ainoana keinona toiminnon löytämiseen (1.3.3)

Osaa palvelun virheilmoituksista ei lueta automaattisesti ruudunlukijalla (3.3.1)

Ohjelmallisen ja visuaalisen toteutuksen vastaavuudessa on useita puutteita (1.3.1), mm.

Tiedostohakemistoa on vaikea tulkita ruudunlukijalla

Monet ruudulle ilmestyvät palautteet ja muutokset eivät välity ruudunlukijalle (4.1.3), mm.

Tentin vastauskohtaista palautetta ei lueta automaattisesti

Tentin jäljellä olevaa aikaa tai ajan loppumista ei ilmoiteta ruudunlukijalle (4.1.3)

Sivuotsikot eivät ole kuvaavia (2.4.2)

Kirjautumisen aikarajasta ei ilmoiteta käyttäjälle (2.2.1)

Todistusdokumentissa on monia puutteita (1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 2.4.2), mm.

Kuvia ei ole merkitty koristeelliseksi tai tekstivastineet puuttuvat


Tunnen tuotteeni on auditoitu syksyllä 2020. Palveluun on sen jälkeen lisätty useita uusia elementtejä ja kokonaisuuksia. Saavutettavuusseloste päivitetään vuoden 2023 alkupuolella vastaamaan nykyistä toteutusta.

Palvelun käyttäjä voi pyytää sisältöä itselle saavutettavassa muodossa. Palvelun käyttäjällä on oikeus saada tukea ja neuvoja Tunnentuotteeni.fi-palvelun käyttöön osoitteesta kirjaamo@tukes.fi.


Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 30.11.2020.

Seloste perustuu Eficode Oy:n toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Selostetta tarkistettiin viimeksi 2.12.2022.


Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Voit ilmoittaa siitä meille ja antaa saavutettavuuteen liittyvää palautetta sähköpostiosoitteeseen tunnentuotteeni@tukes.fi.

Tunnentuotteeni.fi-palvelun saavutettavuudesta ja palautteiden käsittelystä vastaa Tukes.

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta palvelun ylläpitäjälle. Lain ja siirtymäajan puitteissa Tukes pyrkii siihen, että palautteisiin vastataan kahden viikon sisällä palautteen antamisesta.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolla kerrotaan, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään


Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen
aluehallintovirastoon.


Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

vaihde 0295 016 000