Aiheen kuvaus

 • Yritysten velvollisuudet

  Tuotevaatimusten lisäksi lainsäädännössä on velvollisuuksia elinkeinonharjoittajille eli lelujen valmistajalle, valtuutetulle edustajalle, maahantuojalle ja jakelijalle.

  Valmistajalla tarkoitetaan yritystä, joka valmistaa tai valmistuttaa lelua ja markkinoi sitä omalla nimellään tai tavaramerkillä. Lelun valmistaja on vastuussa siitä, että lelu on turvallinen ja vaatimustenmukainen. Valmistajan on suoritettava kaikki lelua koskevat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt, laadittava vaadittavat asiakirjat ja kiinnitettävä leluun tai sen pakkaukseen tarvittavat merkinnät. Valmistajan velvollisuudet on listattu lelulain 58 §:ssä.

  Valmistajan on tutkittava ja pidettävä kirjaa valituksista sekä reklamaatioista. Lelun sarjatuotannossa on oltava käytössä menettelyt, joilla varmistetaan, että kaikki lelut täyttävät säädöksissä esitetyt olennaiset vaatimukset. Valmistajan on tarvittaessa testattava lelu. Lisätietoa lelujen valmistajan velvollisuuksista löytyy Tukesin nettisivuilta.

  Valtuutetulla edustajalla tarkoitetaan EU:n alueelle sijoittautunutta yritystä, jolla on valmistajan antama kirjallinen valtuutus hoitaa valmistajan puolesta tietyt tehtävät. Valtuutetun edustajan velvollisuudet on listattu lelulain 9 §:ssä. Lisätietoa valtuutetun edustajan velvollisuuksista löytyy Tukesin nettisivuilta.

  Maahantuojalla tarkoitetaan EU:n alueelle sijoittautunutta yritystä, joka saattaa kolmannesta maasta lelua tuotetta EU:n markkinoille. Maahantuojan on varmistettava, että valmistaja on suorittanut velvollisuutensa lelun vaatimustenarvioinnissa, laatinut vaadittavat asiakirjat ja kiinnittänyt tarvittavat merkinnät. Maahantuoja vastaa siitä, että lelut täyttävät eurooppalaiset vaatimukset ja mahdolliset kansalliset erityisvaatimukset. Maahantuojan velvollisuudet on listattu lelulain 10—16 §:ssä. Lisätietoa lelujen maahantuojan velvollisuuksista löytyy Tukesin nettisivuilta.

  Jakelijalla tarkoitetaan yritystä, joka myy EU:n alueella valmistettua tai EU:n markkinoille jo aikaisemmin tuotua lelua. Jakelija on muu toimitusketjuun kuuluvaa yritys kuin valmistaja tai maahantuoja. Jakelijoita ovat esimerkiksi lelujen vähittäis- ja tukkumyyjät. Suomessa toimivan jakelijan on tarkistettava, että lelussa on vaaditut merkinnät, ohjeet ja varoitukset suomeksi ja ruotsiksi. Jakelijoiden velvollisuudet on listattu lelulain 17—19 §:ssä. Lisätietoja lelujen jakelijan velvollisuuksista löytyy Tukesin nettisivuilta.

  Suomeen leluja maahantuova elinkeinoharjoittaja voi lainsäädännön mukaan olla joko maahantuoja (tuo lelun EU:n ulkopuolelta) tai jakelija (tuo lelun EU:n markkinoilta). Lisätietoa elinkeinoharjoittajien velvollisuuksista löytyy Tukesin nettisivuilta.

  Talouden toimijoiden velvollisuudet löytyvät myös taulukkomuodossa Tukesin nettisivuilta.

  Lisätietoa yritysten vastuusta löytyy Tunnen tuotteeni -webinaareista:

  Lisätietoa vastuista löytyy myös Kilpailu- ja kuluttajavirastolta:

  Verkkokauppa

  Etämyynti on kaupankäyntiä, jossa ostaja ja myyjä eivät ole samanaikaisesti läsnä. Tyypillistä etämyyntiä on verkkokauppa. Tuotteen toimitustavalla ei ole etäkaupassa merkitystä. Kyseessä on etämyynti, vaikka toimitustavaksi on sovittu nouto myymälästä, jos itse ostosopimus on tehty etänä. Etämyynnissä on poikkeussääntöjä normaaliin kaupankäyntiin nähden. Lisätietoa etämyynnin säännöistä, kuten annettavista ennakkotiedoista, löytyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta.

  Leluja koskevasta lainsäädännöstä tulevat vaatimukset ovat samoja riippumatta siitä, missä leluja myydään. Verkkokaupassa lelu ja sen pakkaus eivät kuitenkaan ole fyysisesti tarkasteltavissa, joten verkkokauppojen tulee kertoa kuluttajille turvallisen käytön kannalta oleelliset tiedot myytävän lelun yhteydessä. Pelkästään verkkokaupassa annettavien tietojen perusteella lelu voidaan katsoa vaaralliseksi tai vaatimusten vastaiseksi, jos siitä annettavat tiedot ovat virheellisiä tai mainonta on vaatimustenvastaista.

  Huomioi ainakin nämä:

  • Verkkokaupassa pitää antaa turvallisuuden ja/tai ostopäätöksen kannalta keskeisiä tietoja: Kuluttajalla pitää olla mahdollisuus päätellä, onko lelu turvallinen tietyn ikäiselle lapselle.
  • Tuotteesta annettavat tiedot eivät saa johtaa harhaan (esimerkiksi pienille lapsille vaarallista lelua markkinoidaan vauvan kuvalla).
  • Annettavia tietoja ovat muun muassa turvallisen käytön kannalta oleelliset varoitukset sekä ikä- tai kokorajoitukset.

  Lisätietoa löytyy myös Kilpailu- ja kuluttajavirastolta:

  Oma tuotemerkki (Private label)

  Private label -tuotteella tarkoitetaan tuotetta, jota yritys markkinoi omalla nimellään tai tuotemerkillään, vaikka tuotteen on alun perin valmistanut toinen yritys. Joskus tällainen yritys käyttää itsestään termiä ”valmistuttaja”, mutta lelulainsäädännön näkökulmasta yritys on valmistaja. Koska yritys on tällöin lelun valmistaja, koskee yritystä kaikki valmistajan vastuut.

  Yritys ei voi siirtää vastuuta tuotteen vaatimustenmukaisuudesta, vaan sen tulee tuntea tuotteen ominaisuudet ja valmistusprosessi, sekä omistaa tuotteen vaatimustenmukaisuutta osoittavat asiakirjat.

  Maahantuojaa tai jakelijaa pidetään valmistajana, jos

  • lelu tuodaan markkinoille omalla nimellä tai tavaramerkillä.
  • jo markkinoille saatettua lelua muutetaan tavalla, joka voi vaikuttaa sovellettavien vaatimusten täyttymiseen.

  Lisätietoja private labelista löytyy Tunnen tuotteeni -webinaarista: Private label