Ämnesdisposition

 •   

    

   

  En leksak som inte överensstämmer med kraven

  Alla näringsidkare såsom tillverkaren, importörerna och distributörerna är för sin del ansvariga för leksakens överensstämmelse med kraven.

  Det krävs ingen förhandskontroll eller något godkännande av tillsynsmyndigheterna för att släppa ut en leksak på marknaden. Marknadstillsynsmyndigheten kan dock övervaka överensstämmelsen hos en leksak som släppts ut på marknaden till exempel genom att låta testa den eller genom att begära EG-försäkran om överensstämmelse, teknisk dokumentation och annan information av företagen.

  Om ett företag misstänker att en leksak som det har släppt ut på marknaden eller sålt inte uppfyller kraven, skall företaget omedelbart vidta åtgärder för att

  • leksaken ska uppfylla kraven,
  • dra tillbaka den från marknaden, eller
  • vid behov organisera ett förfarande för returnering av den.

  Om leksakens egenskaper utgör en risk för säkerhet, hälsa eller miljö, ska företaget omedelbart i detalj informera myndigheterna i de medlemsstater där leksaken har varit till salu om att den inte överensstämmer med kraven och om de korrigerande åtgärder som vidtagits.