Aiheen kuvaus

 •  

  Vaatimustenvastainen lelu

  Kaikki elinkeinonharjoittajat, valmistajat, maahantuojat ja myyjät, ovat osaltaan vastuussa lelun vaatimustenmukaisuudesta.

  Lelun markkinoille saattaminen ei vaadi valvontaviranomaisten ennakkotarkastusta tai hyväksyntää. Markkinavalvontaviranomainen voi kuitenkin valvoa markkinoille saatetun lelun vaatimustenmukaisuutta esimerkiksi testauttamalla tai pyytämällä yrityksiltä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, teknisiä asiakirjoja ja muita tietoja.

  Jos yritys epäilee, että sen markkinoille saattama tai myymä lelu ei täytä vaatimuksia, on yrityksen ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin lelun

  • saattamiseksi vaatimustenmukaiseksi
  • poistamiseksi markkinoilta tai
  • tarvittaessa sitä koskevan palautusmenettelyn järjestämiseksi.

  Jos lelun ominaisuudet aiheuttavat riskin turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle, yrityksen on välittömästi ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot erityisesti lelun vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä niiden jäsenvaltioiden viranomaisille, joissa tuote on ollut myynnissä.