Ämnesdisposition

 •   

    

   

  Riskbedömning

  Tillverkaren måste göra en riskbedömning på leksaken innan den släpps ut på marknaden. Importören måste säkerställa att en riskbedömning har gjorts.

  Vid riskbedömningen ska man analysera de risker som leksakens egenskaper kan medföra samt bedöma barnets potentiella exponering för dessa risker.

  Vid riskbedömningen kan man fästa uppmärksamhet på leksakens

  • mekaniska
  • fysikaliska
  • kemiska
  • elektriska
  • radioaktiva och antändlighets egenskaper, samt
  • leksakens renhet och hygien.

  Ett exempel på en riskbedömning som utförts på en docka finns på Tukes webbplats.