Aiheen kuvaus


 • EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

  EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (englanniksi EC declaration of conformity, DoC) on asiakirja, jossa todetaan, että lelu täyttää sovellettavan lainsäädännön kaikki olennaiset vaatimukset. Laatimalla ja allekirjoittamalla EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen valmistaja ottaa vastuun lelun vaatimustenmukaisuudesta.

  EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on osa lelun vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä ja se pitää laatia ja allekirjoittaa ennen lelun saattamista markkinoille.

  EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta on säilytettävä kymmenen vuoden ajan alkaen siitä päivästä, jona lelu on saatettu markkinoille. Jos lelu on maahantuotu EU:n ulkopuolelta, maahantuoja vastaa EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen säilyttämisestä.

  Jos lelua (esim. sähkölelu) koskee useampi EU:n säädös, jossa edellytetään EY- tai EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta, kaikkien säädösten osalta voidaan laatia yksi ainoa EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus. EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus voi myös olla asiakirja, joka koostuu kaikista lelua koskevista yksittäisistä vaatimustenmukaisuusvakuutuksista.

  Lelun EY-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei tarvitse toimittaa kuluttajille, mutta se pitää antaa pyynnöstä markkinavalvontaviranomaiselle.

  Suomessa markkinoilla olevaa lelua koskeva EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on oltava suomeksi ja ruotsiksi, tai muulla markkinavalvontaviranomaisen hyväksymällä kielellä.

  Käytännössä EU- ja EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat sama asia. Kyseisen tuoteryhmän lainsäädännössä käytetty termi määrittelee, kumpaa nimitystä käytetään.

  Lisätietoa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löytyy Tukesin nettisivuilta ja Tunnen tuotteeni -webinaarista.  Kuva: Esimerkki EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta