Ämnesdisposition

 •   

    


   

  Allmänt om krav på leksaker

  Enligt lagen om leksakers säkerhet (1154/2011) är en leksak en produkt som är planerad eller avsedd att användas i lekar för barn under 14 år. Som leksak betraktas också ett sådant föremål som har ett annat användningsändamål, men som dock har lekvärde. Till exempel en nyckelring med ett mjukisdjur kan anses ha lekvärde.

  När det gäller vissa leksaker kan det vara svårt att bedöma om produkten i princip är en leksak eller till exempel ett prydnadsföremål, eller om leksaken är lämplig för barn i alla åldrar eller endast för barn över tre år. Man har försökt hitta en enhetlig linje för dessa och många andra frågor i EU-kommissionens arbetsgrupper, och på kommissionens webbplats finns flera vägledningsdokument som vid behov ger råd.

  I 2 och 3 § i lagen om leksakers säkerhet anges vilka produkter som inte anses vara leksaker eller omfattas av leksakslagstiftningen.

  Marknadstillsynsmyndigheten utför inga förhandskontroller på leksaker eller beviljar dem inga godkännanden.