Aiheen kuvaus

 •  

  Yleistä lelujen vaatimuksista

  Lelujen turvallisuudesta annetun lain (1154/2011, lelulaki) mukaan lelu on tuote, joka on suunniteltu tai tarkoitettu käytettäviksi alle 14-vuotiaiden lasten leikeissä. Leluna pidetään myös sellaista tavaraa, jolla on jokin muu käyttötarkoitus, mutta jolla kuitenkin on leikkiarvoa. Esimerkiksi avaimenperällä, johon on kiinnitetty pehmolelu, voidaan katsoa olevan leikkiarvoa.

  Joidenkin lelujen suhteen voi olla hankala arvioida, onko tuote lähtökohtaisesti lelu vai esimerkiksi koriste-esine, tai onko lelu soveltuva kaiken ikäisille vai ainoastaan yli 3-vuotialle. Näihin ja moniin muihin kysymyksiin on haettu yhtenäistä linjaa EU:n komission työryhmissä, ja komission sivuilla on saatavilla useita ohjeasiakirjoja, joista saat tukea tarvittaessa.

  Lelulain 2 ja 3 §:ssä on lueteltu, millaisia tuotteita ei pidetä leluina tai lelulainsäädännön alaisina.

  Markkinavalvontaviranomaiset eivät tee leluille ennakkotarkastuksia tai myönnä niille hyväksyntöjä.