Aiheen kuvaus

 •  

  Merkinnät

  Teknisten vaatimusten lisäksi asetus esittää vaatimuksia laitteen turvallisuusmerkinnöille sekä asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeille.

  Tuotekohtaisten merkintöjen lisäksi kaikkiin kaasulaitteisiin tulee aina liittää tietyt pakolliset tiedot, jotka ovat määritelty asetuksen liitteessä IV. Nämä pakolliset tiedot ovat:

  • valmistajan nimi, rekisteröity tuotenimi tai rekisteröity tavaramerkki
  • laitteen tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla laite voidaan tunnistaa
  • käytetyn virtalähteen tyyppi soveltuvissa tapauksissa
  • laiteluokka
  • laitteen nimellinen käyttöpaine
  • tarpeelliset tiedot, jotka mahdollistavat laitteen oikean ja turvallisen asennuksen, laitteen luonteen mukaan.

  Nämä merkinnät on kiinnitettävä laitteeseen ja pakkaukseen näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi.

  Suomeen markkinoitavissa tuotteissa merkinnät on oltava suomeksi ja ruotsiksi.

  CE-merkintä

  CE-merkintä on merkintä, jolla kaasulaitteen valmistaja tai valtuutettu edustaja vakuuttaa, että laite on kaikkien siihen sovellettavien vaatimusten mukainen. CE-merkinnällä varustettu tuote saa liikkua vapaasti EU:n alueella.

  CE-merkintä on kiinnitettävä kaasulaitteeseen tai siinä olevaan arvokilpeen näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi. Jos tämä se ole mahdollista, niin pakkaukseen ja mukana oleviin asiakirjoihin. Sen vähimmäiskorkeus 5 mm eikä sen mittasuhteita saa muuttaa.

  Kaasulaitteen CE-merkinnän jälkeen on merkittävä laitteen tuotannon tarkastusvaiheessa mukana olevan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero sekä CE-merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa

  CE-merkinnän saa kiinnittää vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama edustaja.

  CE-merkintä Tukesin nettisivuilla