Ämnesdisposition

 •   

    

   

  Allmänt om gasanordningar

  För gasanordningar gäller EU:s förordning om gasanordningar (EU/2016/426), gasanordningslagen (502/2018) och statsrådets förordning om utrustning i anslutning till gasanordningar och gasanordningarnas drifttryck (852/2018) som utfärdats med stöd av den.

  I EU:s förordning om gasanordningar avses med gasanordning anordningar för förbränning av gasformiga bränslen avsedda för matlagning, kylning, luftkonditionering, uppvärmning, varmvattenberedning, belysning eller tvätt, samt även fläktgasbrännare och uppvärmningsanordningar som ska förses med sådana brännare. Sådana gasanordningar är t.ex. gasdrivna

  • grillar
  • spisar
  • ugnar
  • stormkök
  • terrassvärmare
  • värmefläktar
  • varmvattenberedare.

  Enligt förordningen om gasanordningar betraktas däremot vissa gasdrivna verktyg och gasdrivna anordningar som ej förbränner gas inte som gasanordningar, t.ex.

  • svetstillbehör
  • gasdrivna myggfällor
  • flytgasbrännare
  • ogräsbrännare.

  Tillämpningsområdet för gasanordningslagen är detsamma som för förordningen om gasanordningar.

  Till tillämpningsområdet för förordningen om utrustning i anslutning till gasanordningar och gasanordningarnas drifttryck hör tillbehör som används i samband med anordningar som omfattas av gasanordningslagen (dvs. samtidigt förordningen om gasanordningar). I praktiken avser detta gasslangar och tryckregulatorer som säljs separat.

  Innan en gasanordning släpps ut på marknaden ska en bedömning av överensstämmelse med kraven utföras på anordningen. Detta gäller alla anordningar som omfattas av förordningen om gasanordningar, oberoende av dess egenskaper, användningsområden eller tillverkningsmängd. Bedömningen av överensstämmelse är ett förfarande i två delar som säkerställer att den avsedda anordningen uppfyller de grundläggande kraven i förordningen om gasanordningar och att de tillverkade produkterna som släpps ut på marknaden till sin kvalitet motsvarar den ursprungligen planerade produkten. Det anmälda organet ska delta i båda faserna av bedömningen.