Aiheen kuvaus

 •  

  Yleistä kaasulaitteista

  Kaasulaitteita koskee EU:n kaasulaiteasetus (EU/2016/426), kaasulaitelaki (502/2018) ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus kaasulaitteiden käyttötarvikkeista ja käyttöpaineista (852/2018).

  EU:n kaasulaiteasetuksessa kaasulaitteilla tarkoitetaan kaasumaisia polttoaineita polttavia laitteita, joita käytetään ruoanlaittoon, jäähdyttämiseen, ilmastointiin, tilojen lämmittämiseen, kuuman veden tuottamiseen, valaisemiseen tai pesemiseen, ja myös puhallinpolttimia ja tällaisilla polttimilla varustettavia lämmityslaitteistoja. Tällaisia kaasulaitteita ovat esim. kaasukäyttöiset

  • grillit
  • liedet
  • uunit
  • retkikeittimet
  • terassilämmittimet
  • tilalämmittimet
  • vedenlämmittimet.

  Kaasulaiteasetuksen mukaisiksi kaasulaitteiksi ei sen sijaan katsota eräitä kaasukäyttöisiä työkaluja, eikä kaasukäyttöisiä laitteita, jotka eivät polta kaasua, esim.

  • hitsaustarvikkeita
  • kaasutoimisia hyttysansoja
  • nestekaasupolttimia
  • rikkaruohonpolttimia.

  Kaasulaitelain soveltamisala on sama kuin kaasulaiteasetuksen.

  Kaasulaitteiden käyttötarvikkeista ja käyttöpaineista annetun asetuksen soveltamisalaan kuuluvat kaasulaitelain (eli samalla kaasulaiteasetuksen) soveltamisalaan kuuluvien laitteiden yhteydessä käytettävät tarvikkeet. Käytännössä tällä tarkoitetaan irtomyynnissä olevia kaasuletkuja ja paineensäätimiä.

  Ennen kaasulaitteen markkinoille saattamista tulee laitteelle toteuttaa vaatimustenmukaisuuden arviointi. Tämä koskee kaikkia kaasulaiteasetuksen soveltamisalaan kuuluvia laitteita, riippumatta sen ominaisuuksista, käyttökohteista tai valmistusmääristä. Vaatimustenmukaisuudenarviointi on kaksiosainen menettely, jonka avulla varmistetaan, että suunniteltu laite täyttää kaasulaiteasetuksen olennaiset vaatimukset ja että valmistetut markkinoille saatettavat tuotteet vastaavat laadultaan alun perin suunniteltua tuotetta. Ilmoitetun laitoksen tulee osallistua arvioinnin kumpaankin vaiheeseen.