Topic outline

  • Mitä omavalvonta on?

    Omavalvonta on turvallisen ja laadukkaan toiminnan kulmakivi. Omavalvonnalla tarkoitetaan toiminnanharjoittajan itsensä tekemää toiminnan järjestelmällistä seurantaa ja arviointia. Omavalvonta tarkoittaa kaikkia sellaisia prosesseja ja työkaluja, joilla tunnistetaan ja hallitaan toiminnan riskejä eri näkökulmista. Toimiva omavalvonta on harkittu kokonaisuus, joka ottaa huomioon juuri kyseisen toiminnan ja toimipaikan erityispiirteet. 

    Tähän osioon on koottu eri lainsäädäntöjen asettamia vaatimuksia kauneudenhoito- ja kehonmuokkauspalveluiden omavalvonnalle.