Topic outline

  • Yleistä

    Tässä osiossa tutustutaan kosmetiikkatuotteita koskevaan lainsäädäntöön. Tämän osion tavoitteena on, että yrittäjä tunnistaa oman lainsäädännön mukaisen roolinsa ja osaa toimia omassa roolissaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

    Kosmetiikka on tärkeä osa kuluttajien arkea ja tästä syystä on tärkeää, että alan yritykset osaavat toimia lainsäädäntöä noudattaen. Lainsäädäntöä noudattamalla voidaan varmistua siitä, että markkinoilla on turvallisia kosmetiikkavalmisteita. 

    Cosmetics Europen tilastoa kosmetiikan käytöstä

    Lähde: Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus Ry/ Cosmetics Europe 2022