• Yleistä sähkölaitteista

  Tässä osiossa kerromme, mitä kaikkea sinun pitäisi sähkölaitteiden valmistajana, maahantuojana ja/tai jakelijana tietää ja tehdä, jotta tuotteesi täyttää sille asetetut vaatimukset. Tervetuloa oppimaan!


  Mikä on sähkölaite?

  Lainsäädännössä on erilaisia määritelmiä sähkölaitteille, mutta käytännössä kaikki laitteet, jotka tarvitsevat sähkövirtaa tai -kenttiä toimiakseen (myös paristokäyttöiset laitteet) kuuluvat tämän nimekkeen alle. Pyrimme selventämään eri vaatimuksista kertoessamme, mikä lainsäädäntö milloinkin pätee. Sähkölaitteita koskevat monenlaiset vaatimukset, jotka tulevat Euroopan unionin direktiiveistä, asetuksista ja päätöksistä sekä kansallisesta lainsäädännöstä.

  Vaatimukset voi jakaa karkeasti kahteen eri luokkaan: toiset koskevat laitetta ja toiset sinua yrittäjänä. Sähkölaitteita koskeva lainsäädäntö sisältää laitteita koskevat olennaiset vaatimukset ja arviointimenetelmät, joilla arvioidaan laitteiden vaatimustenmukaisuutta. Laitteilta vaadittavat tekniset yksityiskohdat on esitetty eurooppalaisissa yhdenmukaistetuissa standardeissa.

  Tässä osiossa on kerrottu sähkölaitteiden teknisistä vaatimuksista sekä merkintöjen, ohjeiden ja pakkausten vaatimuksista. Lisäksi on kerrottu yritysten velvollisuuksista liittyen vaatimustenmukaisuuden arviointiin, sähkölaitteen asiakirjoihin ja merkintöihin sekä laitteen myymiseen myymälässä/verkkokaupassa.


  Lue lisää sähkölaitteista:

  Sähkölaitteet Tukesin verkkosivuilla

  Sähkölaitteiden valmistus, maahantuonti ja myynti -opas (pdf)

  EU:n tuotesääntöjen täytäntöönpano-opas eli Sininen opas (pdf)


  Mikä muu direktiivi/asetus voi vielä koskea sähkölaitetta?

  Tuotteille on turvallisuuden, terveyden, ympäristönsuojelun ja kuluttajansuojan varmistamiseksi asetettu lainsäädännössä erilaisia vaatimuksia. Tuotteiden pitää olla turvallisia ja luotettavia käyttää tai niiden pitää täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset. Vaatimuksista on säädetty EU:n direktiiveissä, asetuksissa ja päätöksissä sekä kansallisessa lainsäädännössä. Usein säädös koskee vain tuotteen yhtä ominaisuutta, joten yhteen tuotteeseen sovelletaan monta säädöstä. Tuotteen CE-merkintä osoittaakin, että tuote täyttää kaikki sitä koskevat säädökset.

  Tässä oppimateriaalissa on kerrottu niistä säädöksistä, jotka tyypillisesti kokevat sähkölaitetta. Sähkölaitetta voi kuitenkin koskea myös moni muu säädös riippuen sen ominaisuuksista ja siitä missä sitä käytetään.

  • Kun laitteessa on toimintoja, jotka toimivat langattomasti (bluetooth, infrapuna, wifi), laite kuulu radiolaitedirektiivin soveltamisalaan. Lisätietoa radiolaiteista löytyy Traficomin nettisivuilta.
  • Monet laitteet lähettävät säteilyä, jota käytetään hyödyksi esim. tiedonsiirrossa, kauneudenhoidossa, lämmittämisessä. STUK valvoo laitteiden ja lasereiden säteilyturvallisuutta.
  • Jos laitetta käytetään räjähdysvaarallisessa tilassa (leipomossa, sahalla, maalaamossa jne.), laitetta todennäköisesti koskee ATEX-lainsäädäntö. Lisätietoa ATEX:sta löytyy Tukesin nettisivuilta.
  • Kun laiteessa on vähintään yksi liikkuva osa ja se toimii muulla kuin ihmis- tai eläinvoimalla, laite on kone. Erikseen on kuitenkin sovittu, että kodinkoneet eivät ole koneita, vaan sähkölaitteita. Lisätietoa koneista Tukesin nettisivuilta.
  • Jos laite käytettäessä aiheuttaa kovaa melua, kuten esimerkiksi monet puutarhan hoidossa käytettävät koneet aiheuttavat, se kuuluu myös laitemeludirektiivin (2000/14/EY) ja laitemeluasetuksen (621/2002) soveltamisalaan. Säädöksissä on mm. merkintävaatimuksia.
  • Jos laitetta käytetään autossa ja sillä on vaikutusta auton turvallisuuteen (esim. ajovalot), kuuluu laite ajoneuvolainsäädännön tyyppihyväksynnän piiriin. Lisätietoa vaatimuksista Traficomista.
  • Kun laitetta käytetään mm. sairauden tai vamman ehkäisyyn, tarkkailuun tai hoitoon, laite on lääkinnällinen laite. Fimea valvoo Suomessa lääkinnällisten laitteiden vaatimustenmukaisuutta.
  • Kaasulaitteella tarkoitetaan kaasumaisia polttoaineita polttavia laitteita, joita mm. käytetään ruoanlaittoon, jäähdyttämiseen, ilmastointiin, lämmittämiseen, valaisemiseen tai pesemiseen. Lisätietoa kaasulaitteista Tukesin nettisivuilta.
  • Painelaitteella tarkoitetaan säiliötä, putkistoa tai muuta teknistä kokonaisuutta, jossa on tai johon voi kehittyä ylipainetta, sekä painelaitteen suojalaitteet. Painelaitteita käytetään teollisuudessa, työpaikoilla ja kotitalouksissa. Lisätietoa painelaitteista Tukesin nettisivuilta.
  • Rakennustuotteella tarkoitetaan tuotetta tai tuotejärjestelmää, joka tulee kiinteäksi osaksi rakennusta. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi sähkökäyttöiset ovet, automaattiset savunpoistoluukut ja puupellettikamiinat. Lisätietoja rakennustuotteista Tukesin nettisivuilta.