• EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

   

  EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

  EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on asiakirja, jolla tuotteen valmistaja vakuuttaa tuotteen olevan vaatimustenmukainen.

  Se on määrämuotoinen dokumentti, jonka sisältö määritetään kaasulaiteasetuksen artiklassa 15 ja liitteessä V. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on osa kaasulaitteen vaatimustenmukaisuutta koskevaa arviointimenettelyä.

  Valmistaja tai valtuutettu edustaja on velvollinen laatimaan ja allekirjoittamaan EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ennen kuin kaasulaite saatetaan markkinoille. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus laaditaan ja allekirjoitetaan osana vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyä. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on asiakirja, jossa todetaan, että kaasulaite täyttää sovellettavan lainsäädännön kaikki olennaiset vaatimukset. Laatimalla ja allekirjoittamalla EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen valmistaja ottaa vastuun tuotteen vaatimustenmukaisuudesta.

  Samoin kuin teknisiä asiakirjoja, myös EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta on säilytettävä kymmenen vuoden ajan alkaen siitä päivästä, jona kaasulaite on saatettu markkinoille. Jos laitteet on maahantuotu EU:n ulkopuolelta, maahantuoja vastaa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen säilyttämisestä.

  Jos kaasulaitetta koskee useampi EU:n säädös, joissa edellytetään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta, kaikkien säädösten osalta voidaan laatia yksi ainoa EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus voi myös olla asiakirja, joka koostuu kaikista laitetta koskevista yksittäisistä vaatimustenmukaisuusvakuutuksista.

  EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettava pyynnöstä markkinavalvontaviranomaisten saataville. Kaasulaitteen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei tarvitse toimittaa laitteen mukana.

  Suomessa markkinoilla olevaa kaasulaitetta koskeva EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on oltava suomeksi ja ruotsiksi.