Aiheen kuvaus

  •  

    Henkilönsuojainten markkinavalvonnan työjako

    Henkilönsuojainten valvontatoimivalta on Suomessa jaettu Tukesin ja työsuojeluviranomaisten (STM:n työ- ja tasa-arvo-osaston ja aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet) kesken niin, että ammattikäyttöön tarkoitetut henkilönsuojaimet ovat työsuojeluviranomaisten valvonnassa ja kuluttajakäyttöiset Tukesin.

    Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 ei pääsääntöisesti tee eroa sen suhteen onko henkilönsuojain tarkoitettu kuluttaja- vai ammattikäyttöön. Se onko tuote tarkoitettu kuluttaja- vai ammattilaiskäyttöön voi kuitenkin vaikuttaa tuotteen luokitteluun. Lisäksi kuluttaja- ja ammattikäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten valvonnasta ja kielivaatimuksista on säädetty kansallisesti eri laeilla. Ks. tarkemmin yleistä henkilönsuojamista- osiosta kohdasta lainsäädäntö.