Ämnesdisposition

 •   

    

   

  Klassificering av personlig skyddsutrustning

  Personlig skyddsutrustning har indelats i tre riskkategorier enligt allvarlighetsgraden av de risker som utrustningen skyddar mot.

  Riskkategori

  Risk som skyddas mot

  Produktexempel

  Kategori I

  Minimala risker:

  • ytlig mekanisk skada
  • kontakt med ett svagt rengöringsmedel eller långvarig kontakt med vatten
  • kontakt med ytor som inte är hetare än 50 °C
  • skada på ögonen till följd av exponering för solljus (annan än vid observation av solen)
  • klimatförhållanden som inte är extrema

  trädgårdshandskar, solglasögon och simglasögon

  Kategori II

  Andra risker än de som anges i kategorierna I och III

  Största delen av all skyddsutrustning hör till kategori II. Till exempel huvudskydd som används inom idrotten och som skyddar mot slag, reflexer för fotgängare, torrdräkter, skyddsglasögon, benskydd för fotbollsspelare, hockeyspelares skyddsutrustning, flytvästar, halkskydd på skor, samt personlig skyddsutrustning för privat bruk som skyddar mot hetta, till exempel ugnshandskar och grytlappar.

  Kategori III

  Risker som kan leda till mycket allvarliga följder, såsom dödsfall eller bestående hälsoskada, och som hänför sig till följande:

  • hälsovådliga ämnen och blandningar
  • syrefattiga miljöer
  • skadliga biologiska agenser
  • joniserande strålning
  • höga temperaturer vilkas effekter
  •  kan jämföras med en lufttemperatur på 100 °C eller högre
  •  låga omgivningstemperaturer vilkas effekter kan jämföras med en lufttemperatur på -50 °C eller lägre
  • fall från hög höjd
  • elstöt och spänningsarbete
  • drunkning
  • snitt från handhållna motorsågar
  • högtrycksstrålar
  • skottsår eller knivhugg
  • skadligt buller

  andningsskydd, hörselskydd, räddningsvästar och fallskydd såsom sele, rep och karbinhakar

   

  Ytterligare information om klassificeringen av personlig skyddsutrustning finns i klassificeringsguiden som bifogas tillämpningsguiden för förordningen om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425 (PPE Regulation Guidelines) Bilaga: Guide for the categorisation of personal protective equipment (PPE).