Aiheen kuvaus

 •  

  Henkilönsuojainten luokittelu

  Henkilönsuojaimet on jaettu kolmeen riskiluokkaan sen mukaan, kuinka vakavilta riskeiltä suojain suojaa.

  Riskiluokka

  Riski, jolta suojaa

  Tuote esimerkkejä

  Luokka I

  Vähäiset riskit:

  • pinnallinen mekaaninen vaurio
  • kosketus heikkotehoisen puhdistusaineen kanssa tai pitkäaikainen kosketus veden kanssa
  • kosketus lämpötilaltaan enintään 50 °C kuumien pintojen kanssa
  • auringolle altistumisesta silmille aiheutuva vaurio (muu kuin auringon tarkkailun aikainen)
  • muut kuin äärimmäiset ilmasto-olot

  puutarhakäsineet, aurinkolasit ja uimalasit

  Luokka II

  Muut kuin luokissa I ja III luetellut riskit

  Luokkaan II kuuluu suurin osa suojaimista. Esimerkiksi urheilussa käytettävät iskuilta suojaavat päänsuojaimet, jalankulkijaheijastimet, kuivapuvut, suojalasit, jalkapalloilijan säärisuojat, jääkiekkoilijan suojaimet, kelluntaliivit, kenkien liukuesteet sekä yksityiskäyttöön tarkoitetut kuumuudelta suojaavat henkilönsuojaimet esim. uunikintaat ja patalaput.

  Luokka III

  Riskit, joilla voi olla hyvin vakavia seurauksia, kuten kuolema tai peruuttamaton terveyshaitta, ja jotka liittyvät seuraaviin:

  • aineet ja seokset, jotka ovat vaarallisia terveydelle
  • vähähappiset ympäristöt
  • haitalliset biologiset tekijät
  • ionisoiva säteily
  • korkeat lämpötilat, joiden vaikutukset
  •  ovat verrattavissa vähintään 100 °C ilman lämpötilan vaikutuksiin
  •  ympäristön matalat lämpötilat, joiden vaikutukset ovat verrattavissa vähintään -50 °C ilman lämpötilan vaikutuksiin
  • putoaminen korkealta
  • sähköisku ja jännitetyö
  • hukkuminen
  • käsikäyttöisten moottorisahojen viillot
  • korkeapainesuihkut
  • luotien aiheuttamat vauriot tai veitsenpistot
  • haitallinen melu

  hengityksensuojaimet, kuulonsuojaimet, pelastusliivit ja putoamissuojaimet, kuten valjaat, köydet ja sulkurenkaat

   

  Lisää henkilönsuojainten luokittelusta löytyy henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 soveltamisoppaan (PPE Regulation Guidelines) liitteenä olevasta luokitteluoppaasta (20. Appendix: Guide for the categorisation of personal protective equipment (PPE)).