Aiheen kuvaus

 •  

  Yleistä henkilönsuojaimista

  Henkilönsuojaimet osiossa kerromme henkilönsuojaimia sekä niiden merkintöjä ja ohjeita koskevista vaatimuksista. Lisäksi kerromme yritysten velvollisuuksista liittyen vaatimustenmukaisuuden arviointiin, henkilönsuojainten asiakirjoihin ja merkintöihin sekä henkilönsuojaimen myymiseen myymälässä/verkkokaupassa. Tervetuloa tutustumaan henkilönsuojaimet osioon!

  Mikä on henkilönsuojain?

  Henkilönsuojaimia ovat henkilön käytettäväksi tai pidettäväksi tarkoitetut välineet (esim. suojavaatteet), jotka suojaavat käyttäjäänsä terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvalta riskiltä. Henkilönsuojaimia ovat esimerkiksi:

  • Heijastinliivit ja jalankulkijaheijastimet
  • Pelastusliivit
  • Hengityksensuojaimet
  • Kuulonsuojaimet
  • Kypärät
  • Suojalasit
  • Moottoripyöräilijöiden suojaimet, kuten hankaukselta ja iskuilta suojaavat ajoasut, selkä- ja nivelsuojaimet, ajokäsineet ja -jalkineet
  • Uunikintaat ja patalaput

  Henkilönsuojaimia koskeva lainsäädäntö

  Henkilönsuojaimia koskee henkilönsuojainasetus (EU)2016/425. Henkilönsuojaimia koskevat vaatimukset voi jakaa karkeasti kahteen eri luokkaan: toiset koskevat suojainta ja toiset sinua yrittäjänä. Henkilönsuojaimia koskeva lainsäädäntö sisältää suojainta koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset ja arviointimenetelmät, joilla arvioidaan suojainten vaatimustenmukaisuutta. Suojaimilta vaadittavat tekniset yksityiskohdat on esitetty eurooppalaisissa yhdenmukaistetuissa standardeissa.

  Kansallisesti kuluttajakäyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista on säädetty laissa kuluttajakäyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista 218/2018 ja ammattikäyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista laissa eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta 1016/2004. Kansallisessa lainsäädännössä on esitetty mm. suojaimia koskevat kielivaatimukset.

  Mikä muu direktiivi / asetus voi koskea henkilönsuojaimia?

  Tuotteille on turvallisuuden, terveyden, ympäristönsuojelun ja kuluttajansuojan varmistamiseksi asetettu lainsäädännössä erilaisia vaatimuksia. Tuotteiden pitää olla turvallisia ja luotettavia käyttää tai niiden pitää täyttää tietyt vähimmäisvaatimukset. Vaatimuksista on säädetty EU:n direktiiveissä, asetuksissa ja päätöksissä sekä kansallisessa lainsäädännössä. Usein säädös koskee vain tuotteen yhtä ominaisuutta, joten yhteen tuotteeseen usein sovelletaan monta säädöstä. Tuotteen CE-merkintä osoittaakin, että tuote täyttää kaikki sitä koskevat säädökset.

  Tässä oppimateriaalissa kerromme henkilönsuojaimia koskevista säädöksistä. Henkilönsuojaimia voi kuitenkin koskea myös moni muu säädös riippuen henkilönsuojaimen ominaisuuksista ja siitä missä henkilönsuojainta käytetään.

  Esimerkiksi:

  • REACH-asetus koskee kemiallisia aineita myös esineissä, joten henkilönsuojainten osalta pitää huomioida myös REACHistä tulevat vaatimukset. Henkilönsuojainten osalta pitää ottaa huomioon erityisesti erityistä huolta aiheuttavat aineet ja aineet, joiden käyttöä on rajoitettu. Näistä löytyy lisätietoa Tukesin verkkosivultaLisätietoja REACH-asetuksesta.
  •  Jos henkilönsuojaimia on käsitelty aineella, jonka tarkoituksena on kemiallisesti torjua eliöitä, kuten bakteereja, pitää huomioida EU:n biosidiasetuksen (528/2012) vaatimukset. Lisätietoa biosideistä ja niillä käsitellyistä esineistä löytyy Tukesin verkkosivuilta.
  • Painelaitteella tarkoitetaan säiliötä, putkistoa tai muuta teknistä kokonaisuutta, jossa on tai johon voi kehittyä ylipainetta, sekä painelaitteen suojalaitteita. Painelaitteita käytetään teollisuudessa, työpaikoilla ja kotitalouksissa. Lisätietoa painelaitteista Tukesin verkkosivuilta.
  • Jos henkilönsuojain tarvitsee sähkövirtaa tai -kenttiä toimiakseen (myös paristokäyttöiset laitteet) kyse on sähkölaitteesta. Lisätietoa sähkölaitteista tältä sivustolta sähkölaitteet osiosta jTukesin verkkosivuilta.
  • Kun laitetta käytetään mm. sairauden tai vamman ehkäisyyn, tarkkailuun tai hoitoon, laite on lääkinnällinen laite. Fimea valvoo Suomessa lääkinnällisten laitteiden vaatimustenmukaisuutta. Tietyt tuotteet voivat olla ns. yhdistelmä tuotteita, eli ne ovat sekä henkilönsuojaimia, että lääkinnällisiä laitteita.