Aiheen kuvaus

 •  

  Toimitusketjujen hallinta

  Tuotteita valmistettaessa, maahantuotaessa tai jälleenmyydessä toimitusketjujen laadukkuus ja varmuus ovat keskeisessä asemassa jokaisen vaiheen osalta. Esimerkiksi epätasalaatuisista materiaaleista ei ole mahdollista tehdä tasalaatuisia tuotteita. Toimitusketjun kumppaneiden valintaan panostamalla voidaan vähentää ei-toivottujen riskien toteutumisen todennäköisyyttä ja sitä, etteivät tuotteet täyttäisi niille asetettuja vaatimuksia.

  Toimitusketjun kumppaneiden valinnan tueksi on tärkeä miettiä kriteeristö valintaa helpottamaan. Toimitusketjujen kumppaneiden kriteerejä voi olla niin määrällisiä kuin laadullisia. Kriteerit voivat myös vaihdella tapaus- ja tarvekohtaisesti, mutta yleisesti on hyvä ottaa huomioon mm. seuraavanlaisia asioita:

  • tunnistettu osaaminen toimialalla kuten aiemmat toimitukset, asiakaspalautteet, tunnettavuus markkinoilla tai tiedossa olevat mahdolliset aiemmat laatupoikkeamat. Mahdollisia aiempia vaaraa aiheuttaneita laatupoikkeamia voi tarkistaa esimerkiksi viranomaisten ylläpitämissä järjestelmistä kuten Tukesin ylläpitämästä kansallisesta tuotteiden markkinavalvontarekisteristä, Euroopan unionin ylläpitämästä  EU Safety Gatesta tai maailmanlaajuisesta Global Recalls tietokannasta
  • toimitusketjun kumppanit tuntevat toimintaansa tai tuotteisiinsa liittyvät vaatimukset sekä ovat todistettavasti varmistuneet, että ne myös täyttyvät. Näitä voivat esimerkiksi olla tuotteiden turvallisuusvaatimusten täyttymisen osoittavat testaustulokset ja asiakirjat.
  • kumppaneilla on käytössä riittävät laadunvarmistusmenetelmät, jotta mahdolliset poikkeamat heidän prosesseissaan on mahdollista havaita sekä korjata riittävän aikaisessa vaiheessa. Näitä voivat olla esimerkiksi jatkuvat tai otantaan perustuvat tarkistusmenetelmät, arvioinnit ja tuotteiden vaatimusten täyttymistä osoittavat testaukset.