Ämnesdisposition

 •   

    

   

  Hantering av avvikelser

  Med tanke på verksamhetens kontinuitet är det särskilt viktigt att förbereda sig för eventuella avvikelser och hur de ska hanteras redan på förhand. Eventuella avvikelser kan vara förändringar i företagets egen verksamhet, felsituationer, kundfeedback eller till exempel en fara som en produkt medför för användaren. Man kan förbereda sig på dessa i förväg genom att skapa tydliga förfaranden som gör det möjligt att så snart som möjligt utreda, hantera och korrigera eventuella avvikelser och de åtgärder som behövs för att avhjälpa dem.

  Kundfeedback berättar vanligtvis att kunderna är nöjda eller missnöjda med företagets verksamhet och produkter, men kan också ge annan information eller tecken på dolda avvikelser. Det är viktigt att det finns en så enkel och tydlig kanal/kanaler att ge kundfeedback som möjligt. Kanalen för feedback kan exempelvis vara ett formulär som fylls i på företagets webbplats eller en e-postadress som skapats för feedback. Det är viktigt att möjligheten att ge feedback är tydligt framme.

  Kundfeedbacken är inte till någon större nytta om den inte utnyttjas systematiskt. Det är nödvändigt att regelbundet följa upp och analysera kundfeedbacken för att kunna reagera snabbt och proportionellt på eventuella avvikelser. Det är till exempel möjligt att företaget via kundfeedback får veta att en produkt kan ha orsakat en farlig situation eller ett tillbud som under andra omständigheter skulle ha kunnat bli en ännu farligare situation eller en olycka. Genom att regelbundet övervaka kundfeedbacken kan man ta itu med dessa potentiella situationer i rätt tid och minska risken för att en större skada hinner uppstå.

  Observera att om en produkt inte uppfyller de krav som ställs på den i lagstiftningen och utgör en risk för hälsa, säkerhet eller miljö, ska korrigerande åtgärder omedelbart vidtas för att avhjälpa situationen. Ytterligare information om dessa korrigerande åtgärder finns på Tukes webbplats: https://tukes.fi/produkter-och-tjanster/farlig-produkt. Utöver de korrigerande åtgärderna bör man också bedöma om en liknande brist eller risk kan finnas även i en av företagets andra produkter.