• Kompetensutveckling

    

    

   

  Kompetensutveckling

  Det sägs ofta att en kunnig personal är hörnstenen i ett företags framgång och den viktigaste resursen. Därför ägnar man ofta särskild uppmärksamhet på utbildning och tidigare arbetserfarenhet till exempel i rekryteringar. Det är dock bra att vara medveten om att saker och ting ibland utvecklas i snabb takt och att kompetensen bör underhållas regelbundet för att företagets personal ska ha aktuell information och förmåga att fungera i en förändrad verksamhetsmiljö. Det är nödvändigt att regelbundet utvärdera förändringar i verksamhetsmiljön och den kompetens som behövs med tanke på företagets verksamhet. I den systematiska utvecklingen av kunnandet återspeglas denna utvärdering i företagets befintliga humankapital och en identifierad kompetensbrist kan avhjälpas exempelvis genom utbildning. I utvecklingen av kunnandet bör man beakta att även kraven på produkter och funktioner förändras med tiden och att det är väsentligt att upprätthålla dessa uppgifter för att företagets verksamhet ska uppfylla alla de krav som ställs på dem. Observera att information om produkterna i anslutning till Tukes verksamhetsområde finns tillgängligt till exempel på Känn din produkt-plattformen, Tukes webbplats eller i utbildningar som Tukes ordnar.

  När nya arbetstagare börjar arbeta i företaget är det viktigt att genom en omfattande introduktion säkerställa att de har de kunskaper och färdigheter som de behöver i sitt arbete. En introduktionsplan eller en introduktionslista som görs till stöd för introduktionen bidrar till att säkerställa en omfattande och systematisk introduktion. Det är alltid bra att skräddarsy introduktionsplanen i enlighet med den nya anställdas tidigare kunnande och de färdigheter som hans eller hennes arbete kommer att kräva.