Ämnesdisposition

 •   

    

   

  Allmän kvalitetsledning

  Den allmänna uppfattningen är att kvalitetsledning omfattar nästan hela företagets verksamhet. Med systematisk kvalitetsledning strävar man inte bara efter nöjda kunder utan också efter företagens förmåga att till exempel uppfylla kraven på produkter eller funktioner inom den egna branschen och en hållbar grund för lönsam affärsverksamhet. Medan produkternas säkerhetskrav kommer från lagstiftningen finns det ofta inga separata krav på kvalitetsledning. Det finns dock guider, anvisningar och standarder till stöd för systematisk kvalitetsledning. Den mest kända av dessa är den internationella standardserien ISO 9001 som företag av alla storlekar kan använda som stöd för sin verksamhet oberoende av bransch. Fördelen med ISO 9001 är dess omfattande och väletablerade användning samt möjligheten att certifieras som ett resultat av en extern utvärdering.

  Med hjälp av ett kvalitetsledningssystem strävar man efter att skapa systematiska och dokumenterade rutiner som gör det möjligt att uppnå och uppfylla de mål och förväntningar som är centrala för företagets verksamhet. I praktiken kan ett kvalitetsledningssystem anses vara ett ledningssystem som exempelvis syftar till att:

  • göra företagets verksamhet systematisk och ledd
  • se till att verksamhetens kvalitet är jämn och att kraven uppfylls
  • skapa enhetliga och fördefinierade verksamhetsmodeller
  • utveckla personalens kompetens och säkerställa en effektiv användning av resurser
  • hantera företagets kvalitetskostnader och förbereda sig för avvikande situationer
  • förbättra produktiviteten för utfört arbete, samt
  • se till att verksamheten uppfyller kundernas förväntningar.  I den här helheten sammanfattas de allmänna principerna för kvalitetsledning, särskilt när det gäller att uppfylla produktkraven och produktsäkerheten. Om du vill kan du bekanta dig närmare med kvalitetsledningsmetoderna med hjälp av olika guider, anvisningar eller ISO 9000 standardserien.