Aiheen kuvaus

 •  

  Yleinen laadunhallinta

  Laadunhallinnan ajatellaan yleisesti kattavan lähes koko yrityksen toiminnan. Systemaattisella laadunhallinnalla tavoitellaan asiakkaiden tyytyväisyyden lisäksi yrityksen kykyä täyttää esimerkiksi oman alansa tuotteiden tai toimintojen vaatimukset ja kestävää pohjaa kannattavalle liiketoiminnalle. Siinä missä tuotteiden turvallisuusvaatimukset tulevat lainsäädännöstä, laadunhallintaan ei ole useinkaan erillisiä vaatimuksia. Systemaattisen laadunhallinnan tueksi on kuitenkin olemassa oppaita, ohjeita ja standardeja. Näistä tunnetuin on kansainvälinen ISO 9001 standardisarja, jota kaiken kokoiset yritykset voivat käyttää toimintansa tukena toimialasta riippumatta. ISO 9001 standardin etuna on sen laaja ja vakiintunut käyttö sekä mahdollisuus sertifioitua ulkopuolisen arvioinnin tuloksena.

  Laadunhallintajärjestelmän avulla pyritään luomaan systemaattisia ja dokumentoituja käytäntöjä, joiden avulla voidaan toteuttaa ja saavuttaa yrityksen toiminnan kannalta keskeiset tavoitteet ja odotukset. Käytännössä laadunhallintajärjestelmän voidaan katsoa olevan johtamisjärjestelmä, jonka tavoitteena on esimerkiksi:

  • tehdä yrityksen toiminnasta systemaattista, järjestelmällistä ja ohjattua
  • huolehtia toiminnan tasalaatuisuudesta ja vaatimusten täytymisestä
  • luoda yhtenäisiä ja ennalta määritettyjä toimintamalleja
  • kehittää henkilöstön osaamista ja varmistaa resurssien tehokasta käyttöä
  • hallita yrityksen laatukustannuksia sekä varautumista poikkeamatilanteisiin
  • parantaa tehdyn työn tuottavuutta sekä
  • varmistaa, että toiminta täyttää asiakkaiden odotukset.


  Tässä kokonaisuudessa kerrotaan lyhyesti laadunhallinnan yleisistä perusteista etenkin tuotteiden vaatimusten täyttämisen sekä tuoteturvallisuuden näkökulmasta. Halutessanne voitte tutustua tarkemmin laadunhallinnan menetelmiin eri oppaiden, ohjeiden tai ISO 9000 standardisarjan avulla.