Aiheen kuvaus

 • Tervetuloa kauneudenhoitoalan oppimisympäristöön! 

  Tämän oppimisympäristön tavoitteena on kertoa kauneudenhoitoalan ammattilaisille vaatimuksista, joita alaa koskeva lainsäädäntö tuotteille ja palveluille asettaa. Lainsäädännöllisten vaatimusten lisäksi oppimisympäristöstä löytyy hyviä käytäntöjä ja vinkkejä, joita kannattaa huomioida toiminnassa. Oppimisympäristö sisältää kysymyksiä, joiden toivomme auttamaan oman toiminnan arvioimisessa ja kehittämisessä.

  Otamme mielellämme vastaan palautetta oppimisympäristöstä: Palautelomake (palaute on anonyymi). 

  Antoisia lukuhetkiä oppimisympäristön parissa.

  Oppimisympäristön ylläpidosta ja kehittämisestä vastaavat:

  Fimea – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on lääkkeitä ja lääkinnällisiä laitteita valvova viranomainen. Kauneudenhoitoalalla käytettäviin tuotteisiin liittyen Fimea vastaa tuotteiden luokittelusta lääkkeeksi ja valvoo lääkkeiden markkinointia sekä lääkinnällisten laitteiden vaatimustenmukaisuutta, markkinointia ja alan toimijoita Suomessa. Ota yhteyttä: kirjaamo[at]fimea.fi

  STUK – Säteilyturvakeskus

  Säteilyturvakeskus (STUK) on toimivaltainen viranomainen, kun säteilyä käytetään kauneudenhoidossa. Säteilyn käyttö terveydenhuollon toimintayksikössä sekä säteilyä tuottavien lääkinnällisten laitteiden käyttö arvioidaan kuitenkin aina tapauskohtaisesti, koska toimivalta voi olla toisella viranomaisella. Ota yhteyttä: nir-kyselyt(at)stuk.fi tai kirjaamoon stuk[at]stuk.fi

  Tukes – Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo kosmetiikka- ja kemikaalituotteiden vaatimustenmukaisuutta sekä kauneudenhoito- ja kehonmuokkauspalveluiden kuluttajaturvallisuutta Suomessa. Ota yhteyttä: Kysy tai anna palautetta

  Valvira – Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

  Terveydensuojelun tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja poistaa ympäristöstä sellaisia tekijöitä, joista voi aiheutua terveyshaittaa. Kauneudenhoitoalalla tämä tarkoittaa esimerkiksi kauneushoitolan hygieenisistä olosuhteista huolehtimista. Valvira ohjeistaa terveydensuojelulain valvontaa, josta vastaavat kuntien terveydensuojeluviranomaiset. Ota yhteyttä: Lisätietoja terveydensuojelulain valvonnasta kauneudenhoitoalalla saa oman alueen terveydensuojeluviranomaiselta. Yhteystiedot Valviraan mahdollista palautetta varten.