Aiheen kuvaus

 •  

  Tekstiilituotteiden kuitukoostumusmerkinnät ovat EU:ssa pakollisia loppukuluttajille myytäviksi tarkoitetuissa tekstiileissä. Säädökset määrittävät, mitä tietoja tuotteissa tulee olla.

  EU:n tekstiilimerkintäasetuksen ((EU) N:o 1007/2011) mukaisesti kuluttajille myytävissä tekstiilituotteissa pitää olla merkintä, josta käy ilmi tuotteen kuitukoostumus.

  • kuitukoostumus on merkittävä prosenttiosuuksina suurimmasta pienimpää
  • vain tekstiilimerkintäasetuksen liitteen I kuitunimityksiä saa käyttää (esim. puuvilla, villa, polyesteri)
  • lyhenteiden (esim. 100% CO) käyttö EI ole sallittu
  • muut tiedot, kuten hoito-ohjeet ja toiminimet/tavaramerkit, jos näitä halutaan ilmoittaa, on oltava selvästi erillään kuitukoostumuksesta

  Esimerkkejä

  Esimerkkejä tekstiilimerkinnöistä

  Tietojen pitää olla kiinnitettynä tuotteeseen joko erillisellä selosteella tai suoraan tuotteeseen kiinnitetyllä merkinnällä (esim. ompelemalla tai painamalla) helposti löydettävässä paikassa. Suomessa merkintöihin liittyvät tiedot on annettava kuluttajille sekä suomeksi että ruotsiksi. Merkintöjen oikeellisuudesta vastaa lähtökohtaisesti tuotteen valmistaja tai EU maahantuoja. Joissain tapauksissa myös jakelija katsotaan valmistajaksi.

  Kuluttajille myytäviä tekstiilejä koskevat myös yleisiä kulutustavaroita koskevat merkintävaatimukset. Tekstiilituotteiden merkinnöistä ja turvallisuudesta voit lukea Tukesin verkkosivuilta: https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/yleiset-kulutustavarat/tekstiilit

  Lisäksi tietyillä tuoteryhmillä, esimerkiksi suojavaatteilla, on omia merkintöihin liittyviä erityisvaatimuksia, jotka valmistajien tulee selvittää ennen tuotteiden asettamista markkinoille. Näistä vaatimuksista voit lukea täältä: https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/henkilonsuojaimet

  Yllä mainittujen merkintöjen lisäksi tuotteista voidaan antaa myös vapaaehtoisia lisätietoja.