• Noudata käyttöohjeita!

    Noudata käyttöohjeita! 

    Myyntilupa lääkkeelle myönnetään aina vain valmisteyhteenvedossa mainittuun käyttöön, ei muuhun käyttöön. Myyntiluvallisen lääkkeen hyöty/riski -suhde on tarkasti arvioitu laadun, tehon ja turvallisuuden näkökulmasta. Lääkkeen muu käyttö on niin kutsuttua off label -käyttöä, josta lääkkeen myyntiluvan haltija ei ole vastuussa.  

    Kosmetiikan valmistuksen laatuvaatimukset ovat erilaiset kuin lääkkeiden valmistuksessa sovellettavat laatuvaatimukset. Jos kosmetiikkatuotetta käytetään vastoin sen käyttötarkoitusta esimerkiksi injisoimalla eli pistoksena ihoon tai ihon alle, ei tämä tee kosmetiikasta lääkevalmistetta tai lääkinnällistä laitetta. Vastoin käyttöohjetta käyttäminen voi olla terveydelle vaarallista. 

    Lisää tietoa eri tuoteluokkien määritelmistä Fimean verkkosivuilla