Ämnesdisposition

  • Beställning av produkter från utlandet 

    En privatperson får föra in läkemedelspreparat i landet endast för eget personligt bruk. Företag och verksamhetsutövare har inte rätt att importera läkemedel. Därför är det viktigt att på förhand försäkra sig om vilken produktgrupp det beställda preparatet tillhör, dvs. om det är ett läkemedel eller någon annan produkt (till exempel kosmetik). I läkemedelslagen föreskrivs noggrant om rätterna till import av läkemedel och verksamhetstillstånd. Övervakning som genomförs av en myndighet omfattar importen av både läkemedel och läkemedelspreparat. Aktörer med rätt till import nämns i läkemedelslagen och sådana är bland annat läkemedelsfabriker, läkemedelsgrossister, apotekare, Helsingfors universitets apotek och Östra Finlands universitets apotek samt soldatapotek, sjukhusapotek, universitet, högskolor och vetenskapliga forskningsinstitutioner.  
    Bestämmelser om import av läkemedel för personligt bruk finns i statsrådets förordning om personlig införsel av läkemedelspreparat till Finland (1088/2002). Tullen ansvarar för övervakningen av att importlagarna följs. Om det är fråga om ett läkemedel, gäller andra regler än för andra produkter. Fimea kan på begäran ge en preparatspecifik bedömning av huruvida det är fråga om ett läkemedel. På basis av den informationen blir det klart vilka begränsningar som gäller beställning av produkten: vem som får beställa den, varifrån den får beställas och hur mycket man får beställa. Begränsningarna av importen påverkas även av om preparatet som klassificeras som ett läkemedel är jämförbart med ett egenvårdsläkemedel eller ett receptbelagt läkemedel i Finland. Lagstridig beställning av en förbjuden produkt (till exempel ett läkemedel) kan leda till sanktioner. 
    Mer information om import av läkemedel finns på Fimeas webbplats Statsrådets förordning om personlig införsel av läkemedelspreparat till Finland (1088/2002), förordningen har utfärdats med stöd av 19 § i läkemedelslagen.