• Lääkkeiden valvonta Suomessa

  Lääkkeiden valvonta Suomessa

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita, veri- ja kudostuotteita, biopankkeja sekä kehittää lääkealaa. Viraston tehtäväkokonaisuuksiin kuuluvat lääkealan lupa- ja valvontatehtävät, tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä lääketiedon tuottaminen ja välittäminen lääkehuollon ja lääkehoitojen vaikuttavuuden parantamiseksi. Fimean lakisääteisiin tehtäviin sisältyy muun ohella lääkkeiden luokittelu sekä markkinoinnin-, vähittäisjakelun- ja tukkukaupan valvonta.

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tehtävänä on tarvittaessa Suomessa päättää, onko tiettyä tuotetta pidettävä lääkkeenä vai ei. Muiden tuoteryhmien lainmukaisuutta Suomessa valvovat muut viranomaiset (kosmetiikkaa ja kemikaaleja valvoo Tukes, elintarvikkeita valvoo Ruokavirasto). Laissa erikseen säädettyjä poikkeustilanteita lukuun ottamatta, Suomessa ei saa myydä lääkevalmisteita, joilla ei ole voimassa olevaa myyntilupaa tai rekisteröintiä.


  Lisää tietoa Fimean lakisääteisistä tehtävistä Fimean verkkosivuilla 

  Lääkelaissa määritellään Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tehtävät 

  Fimea valvoo myös lääkkeiden markkinointia Suomessa, lisää tietoa lääkkeiden markkinoinnin valvonnasta Fimean verkkosivuilla.