Ämnesdisposition

  •  

    Läkemedel inom skönhetsbranschen


    Målet med denna modul är att verksamhetsutövaren lär sig identifiera när ett preparat eller ämne som används i servicen är ett läkemedel och när det är skäl att kontrollera med Fimea. Verksamhetsutövaren lär sig att bättre skilja mellan läkemedel och kosmetiska preparat. Målet är att verksamhetsutövaren lär sig vad man särskilt bör beakta i fråga om försäljning, marknadsföring och import av läkemedel samt var man kan få rådgivning i ärendet. Verksamhetsutövaren lär sig vad man ska beakta vid beställning av preparat från utlandet och vad som händer om preparatet som beställts från utlandet visar sig vara ett läkemedel.