Aiheen kuvaus

  • Lääkkeet kauneudenhoitoalalla

    Tämän osion tavoitteena on, että toiminnanharjoittaja oppii tunnistamaan, milloin palvelussa käytettävä valmiste tai aine on lääke - ja milloin asia on syytä tarkistaa Fimeasta. Toiminnanharjoittaja oppii paremmin erottamaan lääkkeen kosmeettisesta valmisteesta. Tavoitteena on, että toiminnanharjoittaja oppii, mitä erityistä tulee ottaa huomioon liittyen lääkkeiden myyntiin, markkinointiin ja maahantuontiin sekä mistä näihin liittyvissä asioissa saa neuvontaa. Toiminnanharjoittaja oppii, mitä tulee ottaa huomioon tilattaessa valmisteita ulkomailta ja mitä tapahtuu, jos ulkomailta tilattu valmiste onkin lääke.